logo
  Xe đẩy cấp cứu
  Xe đẩy cấp cứu
  Xe đẩy cấp cứu
  Xe đẩy cấp cứu
  KBG-XCC001


  Màu sắc            : xanh, đen

  Kích thước        : 1950*600*750mm

  Diện tích đệm  : 1900*550mm

  Trọng lượng     : 25kg

  Trọng tải           : 200kg