logo
  Giường bệnh viện
  Giường bệnh viện
  Giường bệnh viện
  Giường bệnh viện
  Giường bệnh viện
  Giường bệnh viện
  Giường bệnh viện
  KBG-GBV022


  Màu sắc            : Hồng

  Kích thước        : 1720mm* 580mm

  Diện tích đệm  : Custom

  Trọng tải           : 150kg