logo
  Giường bệnh viện
  Giường bệnh viện
  Giường bệnh viện
  Giường bệnh viện
  Giường bệnh viện
  Giường bệnh viện
  Giường bệnh viện
  KBG-GBV021


  Màu sắc            : Hồng

  Kích thước        : 1800mm* 580mm

  Diện tích đệm  : Custom

  Trọng tải           : 150kg