logo
  Giường bệnh viện
  Giường bệnh viện
  Giường bệnh viện
  Giường bệnh viện
  KBG-GBV020


  Màu sắc            : Vàng

  Kích thước        : 1800mm* 580mm

  Diện tích đệm  : Custom

  Trọng tải           : 150kg