logo
  Giường bệnh viện
  Giường bệnh viện
  Giường bệnh viện
  Giường bệnh viện
  KBG-GBV014


  Màu sắc            : xanh

  Kích thước        : Custom

  Diện tích đệm  : Custom

  Trọng tải           : 150kg