logo
  Ghế trưởng phòng
  Ghế trưởng phòng
  Ghế trưởng phòng
  Ghế trưởng phòng
  KBG-GTP014


  Loại ghế           : Xoay, chân bánh xe

  Chất liệu           : Đệm mút, khung thép

  Màu sắc            : Custom

  Kích thước        : 660*720*1075:1130