logo
  Tủ thuốc
  Tủ thuốc
  Tủ thuốc
  Tủ thuốc
  KBG-TBV001


  Loại sản phẩm : tủ thuốc y tế

  Chất liệu           : inox SUS 201

  Màu sắc            : bạc

  Kích thước        : 250*100*3500 mm